Gudbrandsdalens eneste trykkeri med fagkunnskap – ditt trykkeri fra  A  til  Å

Dale-Gudbrands Trykkeri’s personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Dale-Gudbrands Trykkeri samler inn og bruker personopplysninger.

Dale-Gudbrands Trykkeri, ved leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Behandling av personopplysninger på www.dg-trykk.no.no

Webansvarlig har det daglige ansvaret for Dale-Gudbrands Trykkeri’s behandlinger av personopplysninger på dg-trykk.no. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å sende filer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

ProIsp er vår driftsleverandør for dg-trykk.no.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Dale-Gudbrands Trykkeri har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Dale-Gudbrands Trykkeri’s systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert.

 

Dale-Gudbrands Trykkeri as  •  2635 Tretten  •  Tlf.  61 27 73 50  •  www.dg-trykk.no  •  E-post: aase@dg-trykk.no

•  Personvern  • Copyright © 2019 Dale-Gudbrands Trykkeri. All Right Reserved