Gudbrandsdalens eneste trykkeri med fagkunnskap – ditt trykkeri fra  A  til  Å

Trykkeriet ligger vakkert til ved Lågen på Tretten i Gudbrandsdalen –  midt mellom Hafjell og Kvitfjell og 30 km. nord for Lillehammer.

 

Tettstedet Tretten har ca 900 innbyggere. Bygda har et rikt kulturliv og de fleste servicetilbud.

 

Du finner oss i Lågenvegen 6.

 

 

           Ring oss på telefon:

Åse Harjo Øvstegård: 920 56 910

Lasse Follestad: 41 23 57 04

 

            E-post:

aase@dg-trykk.no

lasse@dg-trykk.no

 

Dale-Gudbrands Trykkeri as  •  2635 Tretten  •  Tlf.  61 27 73 50  •  www.dg-trykk.no  •  E-post: aase@dg-trykk.no

•  Personvern  • Copyright © 2019 Dale-Gudbrands Trykkeri. All Right Reserved