Gudbrandsdalens eneste trykkeri med fagkunnskap – ditt trykkeri fra  A  til  Å

           Ring oss på telefon:

Kjetil Pålsrud: 920 56 910

Lasse Follestad: 940 17 889

 

            E-post:

kjetil@dg-trykk.no

lasse@dg-trykk.no

 

Trykkeriet ligger vakkert til ved Lågen på Tretten i Gudbrandsdalen –  midt mellom Hafjell og Kvitfjell og 30 km. nord for Lillehammer.

 

Tettstedet Tretten har ca 900 innbyggere. Bygda har et rikt kulturliv og de fleste servicetilbud.

 

Du finner oss i Lågenvegen 6.

 

Last gjerne ned vår brosjyre!

Dale-Gudbrands Trykkeri as  •  2635 Tretten  •  Tlf.  61 27 73 50  •  www.dg-trykk.no  •  E-post: kjetil@dg-trykk.no

•  Personvernerklæring  • Copyright © 2019 Dale-Gudbrands Trykkeri. All Right Reserved